Arginine in combinatie met diabetes

Diabetes ookwel bekend als suikerziekte is een chronische ziekte waarbij het lichaam niet goed in staat is de suikerspiegel in het bloed op de juiste hoogte of laagte te houden. Als voor langere tijd de bloedsuikerspiegel niet de juiste hoogte heeft, kunnen er complicaties optreden. Gevolgen hiervan kunnen onder andere hart- en vaatziekten, slechtwerkende nieren en huidproblemen zijn.

Veel mensen vragen zich af of het gebruik van L-arginine verstandig is als je diabetes hebt. Sommige mensen zeggen dat arginine ertoe bijdraagt dat glucose sneller door het bloed wordt opgenomen waardoor de hoeveelheid glucose in het bloed laag blijft. Anderen beweren dat arginine ervoor zorgt dat de hoeveelheid glucose in het bloed juist stijgt. Het is daarom van belang dat mensen met diabetes bij het gebruik van arginine goed hun bloedsuikerspiegel in de gaten blijven houden. Als er afwijkende resultaten ontstaan, dient u te stoppen met het gebruik van L-arginine.